QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Đá gel ACooL được đóng gói như thế nào ?

Cách đóng gói Đá gel ACooL

Đá gel ACooL được xếp trong thùng caton 5 lớp đảm bảo độ chắc chắn, an toàn, gọn nhẹ.
Kích thước thùng caton Cao 20cm, Dài 40cm, Rộng 30cm

Thùng Đá gel ACooL

Các sản phẩm Đá gel ACooL được đóng trong thùng caton với số lượng như sau
- Đá gel ACooL ALD-PE100: 200 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-PE250: 100 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-PE350: 60 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-PE500: 45 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-PE1000: 24 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-B250: 60 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-B350: 50 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL ALD-B500: 40 túi / 1 thùng
- Đá gel ACooL Box AC-102: 26 hộp / 1 thùng