KIỂM TRA ĐỘ LẠNH CỦA ĐÁ GEL

Độ lạnh của Đá gel ACooL sau khi cấp đông

Độ lạnh sau cấp đông của Đá gel

Video đo độ lạnh của đá gel sau khi được cấp đông trong tủ lạnh thường, thời gian cấp đông khoảng 15 - 20 giờ